Wydajna obróbka tokarska detali w dużych seriach możliwa jest obecnie dzięki wyspecjalizowanym obrabiarkom do toczenia wielkoseryjnego. Maszyny te nazywane są powszechnie automatami tokarskimi i cechują się konstrukcją przeznaczoną do ciągłej pracy bez konieczności ingerencji operatora w proces obróbki. Aby możliwe było nieustanne działanie, automaty tokarskie wyposaża się w urządzenia peryferyjne nazywane podajnikami pręta. Ma to na celu zapewnienie stałego i nieprzerwanego dopływu materiału do toczenia wielkoseryjnego z zachowaniem ciągłości procesu.

Seryjna produkcja części metalowych o niewielkich gabarytach

Zakres możliwości obróbki różnorodnych surowców na automatach jest bardzo szeroki i zawiera materiały trudnoskrawalne, jak również tworzywa sztuczne. Jednak do podstawowych materiałów obrabianych na urządzeniach tokarskich należy stal automatowa, nierdzewna oraz metale kolorowe. Automaty służą zwykle do seryjnej produkcji detali małogabarytowych – głównie są to części obrotowe o średnicy poniżej 20 mm. Zwykle są to wszelkiego rodzaju złączki, tulejki, króćce, nyple, wałki, ośki, wkręty, śruby, nakrętki, dysze i wiele innych.

Obróbka na automatach tokarskich – obrabiarki szwajcarskie

Najpopularniejszym typem obrabiarek w tym segmencie są tak zwane automaty wzdłużne nazywane również szwajcarskimi. Ich cechą charakterystyczną jest konstrukcja z wykorzystaniem ruchomego wrzeciennika. Materiał przesuwa się w nich przez tuleję prowadzącą, natomiast trzymany i napędzany jest przez wrzeciono umieszczone za tuleją. Ruch w osi Z jest tutaj realizowany nie przez narzędzie, ale przez materiał, co pozwala umieścić całą głowicę narzędziową bezpośrednio obok punktu podparcia w tulei prowadzącej. Takie rozwiązanie skutkuje maksymalną sztywnością układu i pozwala na bardzo wydajną obróbkę zwłaszcza przy wielkoseryjnym toczeniu detali o niekorzystnym stosunku długości do średnicy, czyli elementów smukłych, których obrabianie z reguły przysparza problemów z drganiami.

Seryjne toczenie półwyrobów metalowych – poznaj zakres naszych usług

Podczas obróbki elementu na automatach tokarskich z głowicami przesuwnymi trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych zagadnień. Seryjną obróbkę na przykład półwyrobów metalowych należy zawsze rozpoczynać od operacji wierceniatoczenia wewnętrznego wykonywanych na wrzecionie głównym. Zapewni to większą stabilność, ponieważ materiał jest w pełni podparty całą średnicą zewnętrzną w tulei prowadzącej. Kolejną operacją powinno być toczenie zewnętrzne przy głównym wrzecionie. Jeżeli to możliwe, należy skrawać na całkowitą głębokość w jednym przejściu, unikając cofania narzędzia. Wpływa to na większą stabilność procesu oraz skraca czas operacji. Aby dokonać obróbki średnicy zewnętrznej, w ostatniej fazie przed odcięciem często stosuje się wysoce produktywną operację toczenia wstecznego – również najkorzystniej jest to zrobić w jednym przejściu. Ostatnią operacją przy wrzecionie głównym jest odcinanie. Odbywa się to po złapaniu detalu we wrzeciono pomocnicze. Im bardziej dwa wrzeciona mogą się do siebie zbliżyć, tym mniejszy wysięg przedmiotu obrabianego i lepsze wykończenie powierzchni. Po odcięciu detalu pozostaje wykończyć go we wrzecionie pomocniczym, zazwyczaj jest to obróbka wewnętrzna oraz wykończenie drugiego czoła.